Català | Castellano

Gestió de Patrimonis

La dispersió geogràfica i la diversificació en la tipologia dels immobles són dues realitats que caracteritzen les carteres immobiliàries d'inversors corporatius i societats immobiliàries. El Servei de Gestió de Patrimonis de Finques Vallparadís aporta l'experiència i l'equip necessari per a dirigir i gestionar aquests patrimonis de forma professional i homogènia.

Un equip encapçalat per la figura del consultor gerent que defineix, conjuntament amb la propietat, les estratègies que cal desenvolupar i se n'ocupa de la implantació. Un interlocutor únic per canalitzar la informació i simplificar la relació entre el client i Finques Vallaparadís.

Adaptem els nostres serveis al client, podem oferir tot tips de serveis inmobiliaris per a la seva cartera:

Gestió jurídica i econòmic-administrativa:


 • Control de cobraments.
 • Gestió de morositat.
 • Actualització de contractes.
 • Gestió de fiances.
 • Reports econòmics periòdics.
 • Relació amb comunitats de propietaris.
 • Assessorament jurídic.
 • Revisió i anàlisi d'irregularitats i intervencions específinques.
 • Coordinació i seguiment de processos judicials.

Gestió de manteniment:


 • Gestió del manteniment preventiu i correctiu dels edificis.
 • Gestió d'incidències.
 • Gestió de rotacions.

Gestió comercial:


 • Definició de les polítiques de producte, preu i distribució de l'immoble.
 • Definició i execució del pla de màrqueting de l'immoble.
 • Definició del quadre de comandaments i anàlisi i seguiment dels resultats obtinguts.
 • Recerca i selecció d'arrendataris i gestió dels contractes.